หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์

Read All News

ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด (ลำพูน)
รับสมัคร ล่ามภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 อัตรา
บริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
รับสมัคร ล่ามภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 อัตรา
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จำนวน 5 อัตรา
บริษัท เซนจูรี่ ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด
รับสมัคร ล่ามภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
รับสมัคร ล่ามแปลภาษาจีน-ภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา

บริษัทที่เปิดรับสมัครงาน