ข่าวกิจกรรม

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทย “โครงการจีนศึกษายุคใหม่ ครั้งที่ 1” และ “การแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทย ไทย-จีนสองภาษา ครั้งที่ 10”

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทย  “โครงการจีนศึกษายุคใหม่ ครั้งที่ 1” และ “การแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทย ไทย-จีนสองภาษา ครั้งที่ 10”


        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ นางสาวฮัสนา แสงเนตร ได้เข้าร่วมแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทย “โครงการจีนศึกษายุคใหม่ ครั้งที่ 1” และ “การแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทย ไทย-จีน สองภาษา ครั้งที่ 10” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยประเทศจีน โดยผลการแข่งขันรอบที่ 1 แปลบทความแบบล่ามจีน-ไทย ไทย-จีน สองภาษา ผ่านระบบออนไลน์ Google Forms (คัดเลือก 30 คน จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศ 60 คน) นางสาวฮัสนา แสงเนตร ได้ลำดับที่ 17 จากนั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ผลการแข่งขันรอบที่ 2 ทดสอบการแปลข้อเขียนแบบล่าม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม VooV Meeting (คัดเลือก 20 คน จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศ 30 คน) นางสาวฮัสนา แสงเนตร ได้ลำดับที่ 27 โดยจากนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์กับทางสมาคมต่อไป

  

ภาพ : นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน
ข้อมูล/ข่าว : นางสาวฮัสนา แสงเนตร/นางสาวเสาวภัค วันสนุก
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/