ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการภาษาในสวนศิลป์ ครั้งที่ 2

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการภาษาในสวนศิลป์ ครั้งที่ 2


 

   เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ภาษาในสวนศิลป์” ครั้งที่ 2 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการผ่านภาพยนต์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย และ อาจารย์เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากร  

     กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย 1.) กิจกรรมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล 2.) กิจกรรมฉายหนังกลางแปลง เรื่อง Charlotte’s Web และ การให้ความรู้ทางด้านภาษาผ่านเรื่องราวในภาพยนตร์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง มีผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ศูนย์ภาษาฯ ได้จัดบูธบริการขนมและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

 

ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง                            

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/