ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลโครงการ “1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม”

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลโครงการ “1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม”


 

       คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Bronze Award ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 ประเภทรางวัลโครงการ “1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม” จากการดำเนินโครงการ “การสร้างเส้นทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน   จิ้นซ่ำพริก ของชุมชนไทลื้อ ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้มอบรางวัล

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ผศ.ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล ผู้ช่วยคณบดี

ข้อมูล: เว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา หมวดข่าวประชาสัมพันธ์ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ / ขอขอบคุณรูปภาพ Banner รางวัล จากกองบริหารงานวิจัย ม.พะเยา     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/