เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมโครงการ “ทุนสนับสนุนนิสิตอบรมภาษาจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วย อาจารย์Wang Zhiguo และอาจารย์วรรณสา หมุดใหม่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมพิธีปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ภายในพิธีมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ โดยรองคณบดีคณะการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน มีการแสดงความสามารถทางภาษาจีนโดยนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย การแสดงฟ้อนรำไทยล้านนา การแสดงท่องกลอนจีนและร้องเพลงจีน ทั้งนี้คณะนิสิตและอาจารย์ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

ภาพ : อาจารย์ Wang Zhiguo อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
ข้อมูล : อาจารย์วรรณสา หมุดใหม่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
ข่าว : นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/
Page Facebook อัลบั้มภาพ : https://www.facebook.com/photolibarts/
31 พฤษภาคม 2562