ผลการดำเนินงาน


รายงานการเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์

- รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563


รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

- รายงานทางการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 2563


โครงการในแผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์

- รายงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน
- รายงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 -2
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน


ความพึงพอใจในการให้บริการ

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ


สถิติการให้บริการ

- บริการรับคำร้องของนิสิต
- การให้บริการรถตู้คณะศิลปศาสตร์
- การให้บริการใช้ห้องของคณะศิลปศาสตร์ (ห้องประชุม/ห้องเรียน)
- สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม/ใช้บริการเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ (Visitor ด้านล่างเว็บไซต์)