ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบห้องศูนย์ภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเตรียมพื้นที่จัดทำศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563