# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 อำนาจหน้าที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดย : kittipon.ja / 14 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
2 2566 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย โดย : kittipon.ja / 14 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
3 2566 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดย : kittipon.ja / 14 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
4 2566 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4497 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดย : kittipon.ja / 14 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
5 2566 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4038 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 4 โดย : kittipon.ja / 14 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
6 2566 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3028 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฎิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3 โดย : kittipon.ja / 14 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
7 2566 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2916 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 โดย : kittipon.ja / 14 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
8 2566 - คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2525 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดย : kittipon.ja / 14 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
9 2566 คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) คณะศิลปศาสตร์ ปี 2566 โดย : kittipon.ja / 14 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
10 2566 คณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย : kittipon.ja / 14 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 11 รายการ