# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2567 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ-ปี-2567-2570 โดย : sukunya.sa / 12 มี.ค. 2024 ดาวน์โหลด
2 2567 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน-คณะศิลปศาสตร์ 2567-2570 โดย : sukunya.sa / 12 มี.ค. 2024 ดาวน์โหลด
3 2566 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ โดย : kittipon.ja / 15 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
4 2566 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ โดย : kittipon.ja / 15 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
5 2566 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2565-2569 โดย : kittipon.ja / 15 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
6 2566 แผนพัฒนาตนเอง โดย : kittipon.ja / 15 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
7 2566 แผนการไปศึกษาต่อของบุคลากรและแผนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565-2569 คณะศิลปศาสตร์ โดย : kittipon.ja / 15 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7 รายการ