# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2567  คู่มือ ขั้นตอนปฏิบัติงานการเสนอขออนุญาตใช้ห้องเรียน ห้องประชุม คณะศิลปศาสตร์
คู่มือ ขั้นตอนปฏิบัติงานการเสนอขออนุญาตใช้ห้องเรียน ห้องประชุม คณะศิลปศาสตร์
ดาวน์โหลด
2 2567  คู่มือ ขั้นตอนปฏิบัติงานการเสนอขออนุญาตปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (กรณีใช้ลายเซ็นดิจิตอล)
คู่มือ ขั้นตอนปฏิบัติงานการเสนอขออนุญาตปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (กรณีใช้ลายเซ็นดิจิตอล)
ดาวน์โหลด
3 2567  คู่มือ ขั้นตอนปฎิบัติงานการขออนุญาตปฏิบัติงานกรณีไม่เบิกค่าใช้จ่าย หรือแบบออนไลน์ (สำหรับผู้ขออนุญาต)
คู่มือ ขั้นตอนปฎิบัติงานการขออนุญาตปฏิบัติงานกรณีไม่เบิกค่าใช้จ่าย หรือแบบออนไลน์ (สำหรับผู้ขออนุญาต)
ดาวน์โหลด
4 2567  คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลด
5 2567  คู่มือปฏิบัติงานทุนการศึกษาและฝึกอบรม
คู่มือปฏิบัติงานทุนการศึกษาและฝึกอบรม
ดาวน์โหลด
6 2566  คู่มือ ขั้นตอนการขออนุญาตปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (แบบไม่ใช้ลายเซ็นดิจิตอล)
คู่มือ ขั้นตอนการขออนุญาตปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (แบบไม่ใช้ลายเซ็นดิจิตอล)
ดาวน์โหลด
7 2566  คู่มือ ขั้นตอนการขออนุญาตปฏิบัติงานแบบออนไลน์ (สำหรับประธานหลักสูตร)
คู่มือ ขั้นตอนการขออนุญาตปฏิบัติงานแบบออนไลน์ (สำหรับประธานหลักสูตร)
ดาวน์โหลด
8 2566  คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะศิลปศาสตร์
คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะศิลปศาสตร์
ดาวน์โหลด
9 2566  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
ดาวน์โหลด
10 2566  คู่มือปฎิบัติการ งานบริหาร
คู่มือปฎิบัติการ งานบริหาร
ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 12 รายการ