# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2567 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเล้ือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค - ธ.ค 66) โดย : sukunya.sa / 11 เม.ย. 2024 ดาวน์โหลด
2 2567 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้ (ดีเซล) 12 ที่นั่ง (พร้อมพนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ 2567-2572 คณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โดย : sukunya.sa / 12 มี.ค. 2024 ดาวน์โหลด
3 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง ห้องศูนย์ทดสอบและห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย : onnapa.ja / 24 พ.ย. 2023 ดาวน์โหลด
4 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบห้องศูนย์ภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : kittipon.ja / 18 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
5 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โดย : kittipon.ja / 18 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
6 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 โดย : kittipon.ja / 18 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
7 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 โดย : kittipon.ja / 18 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
8 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 โดย : kittipon.ja / 18 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
9 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเตรียมพื้นที่จัดทำศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : kittipon.ja / 18 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
10 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : kittipon.ja / 18 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 14 รายการ