# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2567 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาเช่ารถตู้ (ดีเซล) 12 ที่นั่ง (พร้อมพนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ 2567-2572 คณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โดย : sukunya.sa / 12 มี.ค. 2024 ดาวน์โหลด
2 2567 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) คณะศิลปศาสตร์ โดย : sukunya.sa / 23 ม.ค. 2024 ดาวน์โหลด
3 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย : sukunya.sa / 27 พ.ย. 2023 ดาวน์โหลด
4 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย : sukunya.sa / 27 พ.ย. 2023 ดาวน์โหลด
5 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย : sukunya.sa / 27 พ.ย. 2023 ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5 รายการ