# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2567 รายงานรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี 2567 โดย : podjanard.ch / 28 ต.ค. 2023 ดาวน์โหลด
2 2566 รายงานรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี 2566 โดย : kittipon.ja / 21 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
3 2565 รายงานรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี 2565 โดย : kittipon.ja / 21 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
4 2565 รายการใช้จ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ปี 2565 โดย : kittipon.ja / 21 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
5 2564 รายงานรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี 2564 โดย : kittipon.ja / 21 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
6 2564 รายการใช้จ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ปี 2564 โดย : kittipon.ja / 21 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
7 2563 รายงานรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี 2563 โดย : kittipon.ja / 21 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
8 2563 รายการใช้จ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ปี 2563 โดย : kittipon.ja / 21 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
9 2562 รายงานรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี 2562 โดย : kittipon.ja / 21 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
10 2562 รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ปี 2562 โดย : kittipon.ja / 21 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 12 รายการ