รายงานประเมินตนเอง / SUPER KPI

# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2565 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเร่งด่วนของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565 รอบ 12 เดิอน โดย : kittipon.ja / 21 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
2 2565 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเร่งด่วนของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดิอน โดย : kittipon.ja / 21 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
3 2564 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเร่งด่วนของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2564 รอบ 12 เดิอน โดย : kittipon.ja / 21 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
4 2562 รายงานการประเมินเตนเอง (SAR) ปี 2562-2563 โดย : kittipon.ja / 22 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
5 2561 รายงานการประเมินเตนเอง (SAR) ปี 2561-2562 โดย : kittipon.ja / 22 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
6 2560 รายงานการประเมินเตนเอง (SAR) ปี 2560-2561 โดย : kittipon.ja / 22 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
7 2559 รายงานการประเมินเตนเอง (SAR) ปี 2559-2560 โดย : kittipon.ja / 22 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
8 2558 รายงานการประเมินเตนเอง (SAR) ปี 2558-2559 โดย : kittipon.ja / 22 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
9 2557 รายงานการประเมินเตนเอง (SAR) ปี 2557-2558 โดย : kittipon.ja / 22 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9 รายการ