จัดซื้อจัดจ้าง

# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2567 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเล้ือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค - ธ.ค 66) ดาวน์โหลด
2 2567 แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องถ่ายเอกสาร รถตู้ และวัสดุอื่นๆ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
3 2567 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้ (ดีเซล) 12 ที่นั่ง (พร้อมพนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ 2567-2572 คณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ดาวน์โหลด
4 2567 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้ (ดีเซล) 12 ที่นั่ง (พร้อมพนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ 2567-2572 คณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ดาวน์โหลด
5 2567 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
6 2567 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ 2567 ดาวน์โหลด
7 2567 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
8 2567 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
9 2567 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลด
10 2567 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 88 รายการ