# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2567 แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องถ่ายเอกสาร รถตู้ และวัสดุอื่นๆ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
2 2567 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
3 2567 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
4 2566 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
5 2566 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
6 2565 แผนการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2565 ถึง 2569) ดาวน์โหลด
7 2565 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด
8 2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
9 2563 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
10 2562 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 11 รายการ