อำนาจหน้าที่ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2567 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
2 2566 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะศิลปศาสตร์ 2566 ดาวน์โหลด
3 2566 การดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลด
4 2566 ผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ม.พะเยา ดาวน์โหลด
5 2566 มาตรการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
6 2566 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลด
7 2566 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลด
8 2566 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลด
9 2565 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9 รายการ