รายงานโครงการในแผน

# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2567 รายงานความก้าวหน้าโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน โดย : jaroon.ch / 26 เม.ย. 2024 ดาวน์โหลด
2 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน โดย : jaroon.ch / 26 เม.ย. 2024 ดาวน์โหลด
3 2566 รายงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน โดย : kittipon.ja / 22 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
4 2565 รายงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน โดย : kittipon.ja / 22 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
5 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน โดย : kittipon.ja / 22 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
6 2564 รายงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน โดย : kittipon.ja / 22 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
7 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน โดย : kittipon.ja / 22 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
8 2563 รายงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 -2 โดย : kittipon.ja / 22 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
9 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน โดย : kittipon.ja / 22 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด
10 2562 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน โดย : kittipon.ja / 22 ก.ย. 2023 ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10 รายการ