# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2567 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้ (ดีเซล) 12 ที่นั่ง (พร้อมพนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ 2567-2572 คณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ดาวน์โหลด
2 2567 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
3 2565 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจ้างออกแบบและเขียนแบบห้องการเรียนรู้ทางภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
4 2564 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
5 2564 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับการจัดจ้างปรับปรุงเตรียมพื้นที่จัดทำศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
6 2564 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับการจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
7 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้าฯ ดาวน์โหลด
8 2564 ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน และ เครื่องสำรองไฟฟ้า ดาวน์โหลด
9 2564 ประกาศประกวดราคาเช่ารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน คณะศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลด
10 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ คณะศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10 รายการ