คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีทำบุญคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาคารวะ แด่ ดร.สิงห์คำ รักป่า อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีทำบุญคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาคารวะ แด่ ดร.สิงห์คำ รักป่า อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีทำบุญคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาคารวะ แด่ ดร.สิงห์คำ รักป่า อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

โดย : khettaphat.ph / 5 มิ.ย. 2024 / อ่าน 24     เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาคารวะ แด่ ดร.สิงห์คำ รักป่า อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้อง CE ๑๔๒๐๖ อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดพิธีขึ้นในบรรยากาศที่อบอุ่น เริ่มด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การถวายน้ำปานะ การจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย การกล่าวอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ การถวายภัตตาหารและไทยทาน และ พระสงฆ์ให้พรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ จากนั้นเข้าสู่พิธีแสดงมุทิตาคารวะ ประกอบด้วย การรับชมวีดีทัศน์เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้น คณบดีกล่าวคำแสดงมุทิตาจิตและมอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุฯ ต่อด้วย การบายศรีสู่ขวัญแบบล้านนา การผูกข้อมือ การประพรมน้ำพระพุทธมนต์แด่ผู้เกษียณอายุฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณศุภกิตติ์ รินถา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้นำประกอบพิธี จากนั้นคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกันผูกข้อมือแด่ผู้เกษียณอายุฯ เป็นลำดับ จากนั้น ดร.สิงห์คำ รักป่า ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สุดท้าย รับชมการแสดง ชุด ระบำเทพบันเทิงโดยนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้รับผิดชอบโครงการ: อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล: ฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

Facebook Page: https://www.facebook.com/photolibarts/

เว็บไซต์: http://www.libarts.up.ac.th/

แกลเลอรี


แท็ก/คำสำคัญ


SDGs