คณะศิลปศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม “ต้อนรับฟ้ามุ่ย ช่อที่ 14”

คณะศิลปศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม “ต้อนรับฟ้ามุ่ย ช่อที่ 14”

คณะศิลปศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม “ต้อนรับฟ้ามุ่ย ช่อที่ 14”

โดย : khettaphat.ph / 6 มิ.ย. 2024 / อ่าน 26     เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ต้อนรับฟ้ามุ่ย ช่อที่ 14 ณ ห้อง UB 005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ รวมถึงมีการถ่ายทอดสด Online ผ่านระบบ Zoom ไปยังอาคารเรียนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่กับผู้บริหาร คณาจารย์ และพี่น้องร่วมสถาบัน รวมถึงให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเตรียมใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิตให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต พร้อมนำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมเยือนพบปะนิสิตทุกคณะด้วย


ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล

ข้อมูล: นางสาวโสภิดา สุทธนะ / และขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก นายนิติพัฒน์ ธำรงทอง  

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์: http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook: https://www.facebook.com/photolibarts/

แกลเลอรี


แท็ก/คำสำคัญ


SDGs