ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP

โดย : khettaphat.ph / 10 มิ.ย. 2024 / อ่าน 13


ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP ประจำเดือนพฤษภาคม ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 แบ่งการทดสอบออกเป็น 3 รอบ ประกอบด้วย การทดสอบรอบที่ 1 เวลา 10.00-11.30 น. มีนิสิตเข้ารับการทดสอบ 50 คน การทดสอบรอบที่ 2 เวลา 13.00-14.30 น. มีนิสิตเข้ารับการทดสอบ 50 คน และ การทดสอบรอบที่ 3 เวลา 15.30-17.00 น. มีนิสิตเข้ารับการทดสอบ 38 คน รวมมีนิสิตเข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 138 คน โดยมีคณะกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบจากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันกำกับดูแลการทดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

The Language Center in the School of Liberal Arts coordinated an examination program for English proficiency among undergraduates with the Language Center Examination (UP-STEP). The examination was held on 25th May 2024, in Room UB 004, University of Phayao. The first round was from 10:00 a.m. to 11:30 a.m. with 50 participants. The second round was from 1:00 p.m. to 2:30 p.m. with 50 participants. The third round is from 3:30 p.m. to 5:00 p.m. with 38 participants. A total of 138 students participated in the examination. The English testing process was conducted by the School of Liberal Arts Language Center committees, who facilitated a well-organized examination for all UP students.


ภาพ / ข้อมูล / ข่าว:
นางสาวปวลี ดวงดี รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : https://www.libarts.up.ac.th/
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/

แกลเลอรี


แท็ก/คำสำคัญ


SDGs