ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

โดย : khettaphat.ph / 10 มิ.ย. 2024 / อ่าน 10


ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รอบเดือนพฤษภาคม 2567 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกรหัส เพื่อประกอบสำเร็จการศึกษา และเพื่อเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ (001205) ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ รวมทั้งสิ้น 816 คน ดำเนินการทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษา (ICT) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณะกรรมการควบคุมการทดสอบ คอยกำกับดูแลความเรียบร้อย ประสานงาน และให้คำแนะนำแก่นิสิต ตลอดการทดสอบฯ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

Language Center, School of Liberal Arts conducted an English proficiency examination for undergraduate students. The purpose of the examination was to fulfill graduation requirements of the University of Phayao. The result of the examination in level A2 or above levels of the first-year students can also be used as an examination for English for Academic and Profession Communication (001205). The examination took place on May 26th, 2024, at the UP-Computer Laboratory. There were 816 candidates participating in the examination, which were proctored by the examination committees from Language Center, School of Liberal Arts.

 

ภาพ: คณะกรรมการควบคุมการทดสอบ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                            

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : https://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/

แกลเลอรี


แท็ก/คำสำคัญ


SDGs