คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีภายในองค์กร

คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีภายในองค์กร

คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีภายในองค์กร

โดย : khettaphat.ph / 24 มิ.ย. 2024 / อ่าน 49     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมฝึกโยคะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีภายในองค์กร (UP BMI Challenge) ณ ห้อง CE 14206 คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรในคณะฯ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ตาม SUPER KPI: Good Health Well-Being ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอรสา สัจจาสัย เป็นโค้ชฝึกโยคะ และมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล
ข้อมูล/ข่าว : หน่วยกิจการนิสิตคณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook : https://www.facebook.com/photolibarts/

แกลเลอรี


แท็ก/คำสำคัญ


SDGs