คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 “การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน”

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 “การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน”

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 “การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน”

โดย : khettaphat.ph / 26 มิ.ย. 2024 / อ่าน 47



     เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ บุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 “การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flowchart) ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE 14203) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนประเมินค่างาน และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม


ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการฯ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์: http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook: https://www.facebook.com/photolibarts/

แกลเลอรี


แท็ก/คำสำคัญ


SDGs